Szkoły zgłoszone do konkursu
od których otrzymali¶my już kartę zgłoszenia