Odbiór wyników w 2020

Listy z wynikami uczestników są dostępne dla szkolnych organizatorów konkursu po zalogowaniu na koncie szkoły w formacie pdf i csv. Niestety, ale z przyczyn technicznych na przygotowanych listach w polu nazwisko i imię widnieją loginy uczestników do platformy dzwonka. By wpisać nazwisko i imię uczestnika prosimy o skorzystanie z formatu csv i otworzenie go w arkuszu kalkulacyjnym (Excel lub Calc). Przepraszamy za tę dodatkową pracę. 

Przypominamy, że sposób ogłaszania (a nie publikowania) wyników podyktowany jest przepisami RODO:

W oświadczeniu o wyrażeniu zgody na udział w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny i przetwarzanie danych osobowych podpisanym przez każdego pełnoletniego uczestnika lub przez rodzica (opiekuna prawnego) nieletniego uczestnika:

 • jest adnotacja,że administratorem danych jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych i dane te będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu
 • brak jest punktu z wyrażeniem zgody na publikacje wyników
 • tylko punkt 18 Regulaminu Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny reguluje kwestię ogłaszania wyników:
  ...Regionalne Komitety Organizacyjne przekazują szkołom listy nagrodzonych uczniów z danych szkół oraz informację o zasadach przydziału nagród w terminie dwóch miesięcy od daty Konkursu.
 • dlatego wyniki uczestnicy konkursu odbiorą wyłącznie u Szkolnego Organizatora Konkursu.
  kontakt do Szkolnego Organizatora Konkursu Kangur: Lista szkół biorących w konkursie

Mowa jest o przekazaniu wyników, a nie publikacji przez Regionalne Komitety Organizacyjne - w związku z przepisami RODO nie publikujemy wyników nagrodzonych uczestników, również nie udzielamy i nie przekazujemy informacji o wynikach innym podmiotom.

Trochę informacji statystycznych w opcji Garść statystyki

Jak uczestnik może sprawdzić swoje wyniki?

 1. Proszę się zalogować na swoje konto na Platformie Dzwonek.pl.
 2. Kliknąć w zakładkę „Konkursy”.
 3. Kliknąć w dostępny przycisk przy właściwej sesji konkursu.

Platforma Dzwonek zadania i odpowiedzi dla każdego uczestnika pomieszała w sposób losowy. Prawidłowe odpowiedzi są do wersji papierowej. Porównując odpowiedzi dziecka trzeba kierować się treścią zadania  opcja Testy w wersji papierowej

Nagrody wysłaliśmy  pocztą do szkół w dniach 17-19 czerwca 2020 roku.